• <nav id="as3ft"></nav>
  
  
  • 裁片旋转
  • 裁片旋转二
  • 工具生成裁片
  • 工艺线
  • 工艺线二
  • 绗缝线
  • 拼合检查
  • 智能笔生成裁片
  • 保存、提取裁片
  • 比例放码、裁片推版
  • 单片缩水
  • 点对点平移
  • 分拆网状图,提取轮廓线
  • 裁片复制功能
  • 规格选择
  • 轮廓平行
  • 面料编辑
  • 缩水轮廓实体化
  • 旋转对位
  • 尺码表部位缩水
  • 缝边设置
  • 16-1 智能笔取交点
  • 15-线上点工具找点
  • 14-垂点
  • 13-线外点
  • 12-偏移点
  • 博克四核超排系统
  • 博克科技企业宣传视频
  • 01 排料模式与混排
  • 3面料设置一
  3分排列三